Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor și Materialului Săditor Teleorman, functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor organizată ca serviciu în cadrul Direcţiei Generale Politici Agricole. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Teleorman este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către Inspectorul sef, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS Teleorman.

ITCSMS Teleorman  are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul laborator analize, primire probe, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartiment financiar contabil, resurse umane, administrativ si relatii publice;

 

Organigrama ITCSMS Teleorman

 Silverlight Versiune
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS TR